Ассалаўма алейкум

ѲЗБЕКСТАН МУСЫЛМАНЛАРЫ БАСҚАРМАСЫ

“МУҲАММАД ИБН АҲМАД АЛ-БЕРУНИЙ”

орта арнаўлы ислам билим журтының рәсмий веб-сайтына хош келдиңиз

Елимизде Ғәрезсизлигимиз шарапаты менен зия ҳәм мәрипат ошағы болған мешит ҳәм медреселер өз жумысын баслап, халқымыздың руўхый тәрептен болған мүтәжликлерине мүнәсиб тәризде хызмет етип киятыр. ...

​"Муҳаммад ал Беруний" ислам билим журтына кириў имтиханларынан көринис.

43
16 Сентябрь 2020

"Муҳаммад ал Беруний" ислам билим журтына кириў имтиханларынан көринис.


  • Автор: Админ
  • 16 Сентябрь 2020
  • 0
  • 643

Жеке пикир

Ҳикметлер гүлдәстеси